Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 3/2016 - Lastetoost meil ja mujal

Killukesi Tapa suvistest tegemistest

Ülle Vooglaid
Tapa kogudus


21.-23. juulini osalesid meie pühapäevakooli lapsed ja õpetajad lastelaagris „Kõikvõimas Jumal hoolib minust!”, mis sai teoks Tapa Elava Usu Koguduse, Lehtse Evangeelse Vabakoguduse ja EMK Tapa koguduse koostöös.

Laager toimus Vainupeal ning sinna oli kokku tulnud üle 50 lapse. Kolme päeva jooksul said nad osaleda viies piiblitunnis: „Võõras, kelle Jumal vastu võttis (Jefta)”, „Teretulnud võõras (Rutt)”, „Puhtana määrdunud maailmas (Saamuel)”, „Jumal tahab ja saab andestada patu ja muuta elu (Sakkeus)”, „Andestage teistele, nagu Jumal andestas meile (Peetrus)”.

Hommikuti ärkasid lapsed ülistus- ja vaimulike lastelaulude saatel, õhtuti võeti osa lõkkeõhtutest, mis lõppesid palvekoridoriga. Seal said mõnedki lapsed kogeda meie kõikvõimsa Jumala ja Jeesuse ligiolu Püha Vaimu läbi. Muidugi ei puudunud sellest laagrist erinevad mängud – pallimängude ja teatevõistluste kõrval korraldati väiksematele traditsiooniline „Taevatee” mäng ning suurematele vaimulike ülesannetega maastikumäng. Kindlasti oli lastel tore ühine aeg ning ühtlasi sai meenutatud pühapäevakooli tundides aasta jooksul õpitut.

Samade koguduste koostöös toimus Tapa linnas 11.-14. augustini, juba 5. aastat järjest tšehhi noorte eestvedamisel misjoniprogramm „Jumalal on sulle sõnum!” Sellelgi üritusel osales meie pühapäevakooli lapsi ja õpetajaid. Noored käisid tänavatel inimestega rääkimas ning palvetamas, õhtuti koguneti telgis. Lastele olid avatud töötoad käelise tegevuse, muusika ja spordi teemal. 13. augustil näidati filmi „Viimane võimalus”. Programm lõpetati ühise teenistusega meie koguduse saalis.

Mõlemad sündmused olid meeldejäävad ning lisasid südametesse õnnistust ja turvatunnet teadmisest, et ilma kõikvõimsa Jumala teadmata ei toimu meie elus midagi.

Õnnistatud uue pühapäevakooliaasta algust kõigile!
Koduteel 3/2016
Superintendendilt

Jutlus
Me oleme Jumala käes kui savi
Meilt ja mujalt
Rõõmsad kohtumised
Evangeelne vabaõhuteenistus Sakussaares
Haapsalus seati ametisse pastor
Pärnu kogudus 95
Kirikute Öö Agapes – kas uue traditsiooni algus?
Perelaager Aa rannas
Tallinna koguduse perelaager Hiiumaal
Haapsalu kirikuhoone muutub aina kaunimaks
Euroopa Kirikute Konverents
Noortenurk
Eesti-Brasiilia suvemisjon
Noored räägivad piiblilaagrist:
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks
Lastetoost meil ja mujal
Tartu juunioride suvematk
Reeküla koguduse pühapäevakooli suvi
Killukesi Tapa suvistest tegemistest
Lastemisjon 9.–11.08.2016
Rõõmuralli SUPERKANGELASED
Agape laste suvekool
Nõuandenurk
Ole ilus nii seest kui ka väljast!
Misjon ja heategevus
Päikesekiir
Kirikuelu
EMK XII suvekonverents
Aastakonverents
EMK ametlik seisukoht homoseksuaalsuse kohta
Eesti Metodisti Kiriku Määramised 2016-2017
Usupühad
Lehtmajade püha – kokkukogumise püha
Hingehoid
Koht, kus saad hingetoitu
Piibel
Koguduse tähendus
Luulenurk
Tänuliku korilase sügislaul
In memoriam
In Memoriam John Trundle
In Memoriam Ralph Watson