Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 3/2016 - Kirikuelu

EMK XII suvekonverents

Merlin Raev ja Riine Tiirik
Reeküla kogudus


4.-7. augustil toimus EMK XII suvekonverents Aa rannas. Seekordne teema kandis pealkirja „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” (Lk 10:27.)

Konverentsil toimusid jumalateenistused, piiblitunnid, seminarid, lisaks oli eraldi programm lastele ja ka noortele, mida korraldasid Brasiilia-Eesti misjonigrupp. Saime olla osa Wesley grupist ja arutleda kuuldu üle ja olla üksteisega osaduses. Kogu konverentsi vältel oli ka eestpalve võimalus, mida viis läbi Aldersgate’i meeskond.

Kõneldud teemad panid mõtlema mitmetele olulistele küsimustele ja ennast analüüsima: milline on minu süda? Kas ma ikka armastan Jumalat? Mis on motivatsiooniks, kui ma midagi teen – kas täidan Jumala või inimeste ootusi? Kas minu fookus on Jumala peal või on see millelgi muul? Livia Telles rääkis, et tihti on ühiskonna keskmeks „mina“, ja see on kandunud ka meie kogudustesse, kuid meid on kutsutud elama õiguses ja pühaduses. Et viia fookus Jumalale – see on meie igapäevane otsus. Minu jaoks kõlas läbi selle konverentsi kirjakoht Rm 12:2 – „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.”

Jäi väga ka meelde Ukrainast pärit Gennadiy Mokhnenko, kes on lapsendanud üle 30 lapse. Ta näitas oma elu eeskujuga seda, kuidas tõesti armastada oma ligimesi nagu iseennast. Ta aitas lapsi, kel polnud lootust, kes olid mahajäetud, kodutud. Usun, et selleks kutsub meid täna ka Jeesus – olema ligimene kõigile meie ümber, kes meie abi vajavad.

See, mida Jumal seal paigas tegi ja edasi teeb, on tihti kirjeldamatu – midagi, mida me alati oma silmaga ei näe, kuid võime kindlad olla, nii nagu ka Aa rannas lauldud Timo Lige laulu sõnad ütlevad, et „See, mida Jumal teeb, on hea. See mida Jumal teeb, see jääb, ta armastus jääb.”

MERLIN RAEV, Reeküla kogudus

Tänavune suvekonverents oli vaimulikult väga innustav. Mulle väga meeldis, et seminaride, piiblitundide ja jutluste teemad olid siduvad ning justkui üksteisele üles ehitatud. Üks hea mõte, mille ma kaasa võtsin, on see, et ma ei pea ootama, et inimesed tulevad minu juurde, vaid astuda esimene samm ise! Armastada üle kõige oma Jumalat ning ka ligimest, olles julge kristlane!

RIINE TIIRIK, Reeküla kogudus
Koduteel 3/2016
Superintendendilt

Jutlus
Me oleme Jumala käes kui savi
Meilt ja mujalt
Rõõmsad kohtumised
Evangeelne vabaõhuteenistus Sakussaares
Haapsalus seati ametisse pastor
Pärnu kogudus 95
Kirikute Öö Agapes – kas uue traditsiooni algus?
Perelaager Aa rannas
Tallinna koguduse perelaager Hiiumaal
Haapsalu kirikuhoone muutub aina kaunimaks
Euroopa Kirikute Konverents
Noortenurk
Eesti-Brasiilia suvemisjon
Noored räägivad piiblilaagrist:
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks
Lastetoost meil ja mujal
Tartu juunioride suvematk
Reeküla koguduse pühapäevakooli suvi
Killukesi Tapa suvistest tegemistest
Lastemisjon 9.–11.08.2016
Rõõmuralli SUPERKANGELASED
Agape laste suvekool
Nõuandenurk
Ole ilus nii seest kui ka väljast!
Misjon ja heategevus
Päikesekiir
Kirikuelu
EMK XII suvekonverents
Aastakonverents
EMK ametlik seisukoht homoseksuaalsuse kohta
Eesti Metodisti Kiriku Määramised 2016-2017
Usupühad
Lehtmajade püha – kokkukogumise püha
Hingehoid
Koht, kus saad hingetoitu
Piibel
Koguduse tähendus
Luulenurk
Tänuliku korilase sügislaul
In memoriam
In Memoriam John Trundle
In Memoriam Ralph Watson