Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Noortenurk

Eelda suuri asju Jumalalt

Mark Nelson
Teoloogiline Seminar


Tahan teiega jagada, kui julgustatud ma sain, õpetades hiljuti EMK noortelaagris. Ma olen teinud tööd umbes seitse aastat Kanadas laste- ja noortelaagrites ning hiljem, mitme aasta jooksul, osalenud ka mõnes Eesti laagris, nii et selles vallas on mul natuke kogemusi. Ma tahan öelda, et meil on imeline grupp noori ja noortetoimkond, kes on palju targemad ja vaimulikult palju küpsemad, kui me arvatavasti aru saame. See annab mulle lootust tulevikuks!

Nuutsaku kevadlaager oli täis teismelisi, kes tulid, et kasvada usus. Enne piiblitunde korjati mobiiltelefonid kokku, et vältida segajaid ning kui kellelgi ei olnud piiblit, anti see kasutamiseks. Noored olid innukad õppima Jumala sõna. Ma olen liiga tihti näinud, et me alahindame oma noori. Me arvame, et peame asjad tegema nende jaoks lihtsaks ja lõbusaks. Aga Nuutsakul nägin ma ligi 50 noort, kel oli nälg õppida enam Jumala kohta ning kasvada oma suhtes temaga. Muidugi oli seal ka võimalusi organiseeritud mängudeks ja lõbuks. Kuid suurem osa ajakavast oli tõsine ning keskendunud nende suhte arendamisele Jumalaga.

Mulle avaldas väga muljet meie EMK noortetoimkond – Mareta Nõmme, Grete Lepa, Riine Tiirik ja Karl Martin Ventsel. Nende elud näitasid siirast soovi kasvada Jumalale lähemale omal viisil ning nad koostasid laagri programmi, et aidata noortel Jumalale lähemale kasvada. Isana võin ma öelda, et olen väga õnnelik, et mu lapsed osalesid laagris ja ma olen kindel, et nad said palju vaimulikku toitu.

Selles laagris osalemine meenutas mulle kuulsa William Carey tsitaati: „Eelda suuri asju Jumalalt. Ürita suuri asju Jumala jaoks.” William Carey (1792), kaasaegse misjoni isa.

Sageli ei julge me oma koguduse liikmetele esitada väljakutset kasvamiseks või tõugata neid kasvama, sest kardame, et hirmutame nad ära. Seega üritame väikseid asju ning pakume väikeseid väljakutseid, mis tegelikult ei ole üldse väljakutsed ning siis oleme kurvad, sest tulemused on väga väikesed.

Meie EMK noortetoimkond eeldas midagi suurt Jumalalt, nad üritasid esitada noortele väljakutse millekski suuremaks ning Jumal vastas.

Kui see vaimulik nälg ja julgus võib levida meie noortelt ülejäänud Eesti Metodisti Kirikusse, on meil lootus, et Jumal teeb meie kirikus midagi suurt!
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg