Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Mõtisklus

Postkaardil on oma lugu

Maire Simm
Tallinna kogudus


Postkeaardil on oma lugu kus käsitsi kirjutatud postkaart muutub varsti ajalooks? Mina usun, et postkaarte saadetakse ka edaspidi, hoolimata sellest, et fotograafia ja internet pakuvad ohtralt alternatiive vanale traditsioonile. Klassikalise postkaardi saatmine on ilus ja südamlik komme, mida oskavad hinnata ka tänapäeva inimesed.

Postkaardi sünniajaks loetakse 1. oktoobrit 1869, mil Austria valitsus need seadustas. Algselt olid need ilma pildita, ühele poole kirjutati saaja aadress ja teisele poole sõnum.

Tsaari-Venemaal (ja seega ka Eestis) tulid postkaardid käibele aastal 1872. Esimesed olid Tartu vaatega ja need lasksid trükkida raamatukaupmehed E. Just ja C. Unger.

Enne Teist maailmasõda olid postkaardid väga populaarsed. See oli kindel suhtlusvahend. Kaardi võis saata sõbrale näiteks enne küllasaabumist ja tervituseks pühadeks, samuti sünnipäevaks, leeripäevaks jne.

Iga postkaart kannab oma lugu, ajastule omaseid kujundeid ja teemasid. Mina pärisin oma emalt hulga vanu postkaarte ja ka huvi nende vastu. Minu kogu vanim postkaart on aastast 1902.

Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg