Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Meilt ja mujalt

Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal

KT


*95 aastat tagasi* algas metodistliku töö iseseisvumine Eestis. Ajavahemikus 27.−31. juuli 1921 peeti Haapsalus esimene Eesti Piiskopliku Metodisti Kiriku aastakonverents. Tolleaegne EELK piiskop Jakob Kukk andis konverentsi jumalateenistusteks kasutada 
Haapsalu lossikiriku. Sellel konverentsil määras piiskop John Louis Nuelsen Martin Prikase Eesti ringkonna superintendendiks elukohaga Tallinnas.

*75 aastat tagasi* 1. juulil 1941, küüditati superintendent piiskopi kohustes ja Kuressaare koguduse pastor Martin Prikask koos Saaremaal töötavate kogudusevanemate Peeter Häng’i (Torgu) ja Vassili Prii’ga (Kõrkvere) kaugele Siberisse, kus nad kõik surid usumärtritena septembrikuu erinevatel päevadel aastal 1942.

*14. juunil* möödus ka 75 aastat eestlaste esimese esimesest suurküüditamisest, mida tähistatakse leinalippude heiskamisega.

*75 aastat tagasi*, 5. juulil 1941, tapeti Haapsalu koguduse pastor Jaan Jaagupsoo (end. Jakobson) nõukogude hävituspataljonlaste poolt Noarootsis, Kudani küla metsas. EMK esimese usumärtri maine põrm puhkab Noarootsi kalmistul (kvartal IV, hauaplats nr 417).
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg