Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Meilt ja mujalt

Oh aastad, miks on teil nii kiire...

Uno ja Maie Kompus
Tallinna kogudus

Maie ja Uno Kompuse 55 pulmaastapäev


Alles, jah alles, oli meil abikaasa 
Unoga KULDPULM! Sel aastal aga tähistasime juba oma 55ndat pulma-aastapäeva.

Oh aastad, miks on teil nii kiire... Nagu unenägu möödusid need meie elust.

Tervelt kolm juubelit oli me peres 2015. aastal! Kõi-gepealt 55. pulma-aastapäev, suvel 15 aastat koosolekuid Visklas ning mina, Maie, sain 75-aastaseks.

Niisiis möödunud aastal täitus 15 aastat koosolekute pidamist Viskla külas. Nõukogude ajal peeti ümbrus-konnas mitmel pool vaimulikke koosolekuid, ka meie majas. Abikaasa on sealsed vanad hooned uuesti üles ehitanud. Aastal 2000 alustasime Jumala korraldusel seal taas ühel korral kuus koosolekuid, alguses 30-35 inimesega. Nüüd on meid käimas 10-14 inimest. Kuhu on jäänud teised, kes innukalt igast koosolekust osa võtsid? Paljud on taevas! Seal, kus ei ole enam pisaraid, valu ega vaevasid. „Kord saame neid näha,” ütleb laul „kui on käidud see võitluse tee...”

Mitmed inimesed on nende aastate jooksul päästetud saanud – oma elu Jumalale andnud. Mitmed on Püha Vaimuga ristitud; kes terveks, kes rõõmsaks, kes muul moel õnnistatud ja jõudu saanud. Viskla koosolekute vilja näeme kord igavikus – Jumal ise on selle hindaja. Seni aga jätkame koosolekuid, kuni Jumal tahab ja jaksu annab.

Koos Viskla kooskäimise juubeliga tähistasime ka minu, Maie, 75 aasta juubelit. Meid külastasid sõbrad mitmetest kogudustest. Oli palju tunnistusi ja laule. Jumal oli ka kinkinud ilusa ilma. Peale koosolekut olime koos osaduses. Õues olid kaetud lauad ning seal sai mõtteid vahetatud.

Jeesus, Sa oled hea...

Tahaksin veelkord küsida – oh, aastad, kuhu on teil nii kiire? Samas täname südamest Taevaisa, kallist Jeesust ja Püha Vaimu, kes on kandnud meid läbi pikkade aastate, imeliselt jõudu andnud, meid juhatanud ja õpetanud. Ma tänan, ma tänan, ma tänan selle rohke armu eest, mille osaliseks me oleme saanud abikaasa Unoga. Au Jumalale!

Imeline on olla jumalalaps.
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg