Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Meilt ja mujalt

Paavst Franciscus tervitas metodiste

KT


7. aprillil kohtus paavst Franciscus Metodisti Maailmanõukogu, Metodisti Euroopa Nõukogu ja Briti Metodisti Kiriku delegatsiooniga. Nimetatud nõukogude ja kiriku esindajad olid saabunud Metodisti Oikumeenilise esinduse avamisele Roomas. (Methodist Ecumenical Office in Rome). Südamlikus õhkkonnas toimunud kohtumisel pidas paavst ka tervituskõne. Alljärgnevalt lühike kokkuvõte sellest:


Kallid vennad ja õed!

Tervitan teid sel Ülestõusmispühade ajal, mil me tähistame meie Issanda ülestõusmist; Issanda, kes valgustab kogu maailma. Oleme tulnud kokku ühises usus, et Jeesus on Issand ja et Jumal on Tema surnuist üles äratanud. See ristimisusk? (baptismal faith) teeb meist tõelised vennad ja õed.
Mul oli hea meel kuulda, et Roomas avatakse Metodisti Oikumeenilise Nõukogu esindus. See on märk meie kasvavast teineteisemõistmisest, eriti aga ühisest soovist saada üle kõigest, mis on takistuseks meie täielikule osadusele. Õnnistagu Issand esinduse tööd ja tehku sellest paik, kus katoliiklased ja metodistid võivad üksteisega kohtuda ja kasvada üksteise usu hindamises/mõistmises. Saagu sellest samuti paik, kus edasiminek saavutatakse omavahelise teoloogilise dialoogi läbi.

Katoliiklastel ja metodistidel on üksteiselt palju õppida nimelt selles, kuidas me mõistame pühadust ja kuidas pühadust välja elada. Oma Kirjas katoliiklasele kirjutas Wesley, et katoliiklased ja metodistid on kutsutud ükteist „aitama kõiges /…/ mis viib Jumala kuningriiki”. Olgu siis uus ühine avaldus julgustamas metodiste ja katoliiklasi aitama üksteist meie palveelus ja pühendumises. Samas kirjas kirjutas Wesley: „Kui me veel ei suuda mõelda kõikides asjades sarnaselt, siis vähemalt võime üksteist ühtviisi armastada”. On tõsi, et me ei mõtle veel kõiges sarnaselt ja et niisugustel teemadel nagu ordineeritud ametid/teenistus (ordained ministries) ja eetika, on jäänud veel palju tööd teha. Kuid ükski neist erinevustest ei kujuta endast niisugust takistust, mis tõkestaks meid ühtviisi armastamast ja maailmale ühist tunnistust andmast. (common witnes). Kui me teenime (koos) neid, kes on puuduses, kasvab meie osadus.

Praegu valmistatakse ette ühist deklaratsiooni õigeksmõistmise õpetuse kohta (ühine avaldus ristiinimese õigeksmõistmisest) ja see peaks välja antama selle aasta lõpupoole. Seegi on selgeks tunnistuseks meievahelisest dialoogist.

Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! (1Kr 15:57)

Täistekst aadressil: http://en.radio-vaticana.va/news/2016/04/07/pope_francis_addresses_methodist_guests_full_text/1220885
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg