Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Superintendendilt

Metodismist maailmas

Taavi Hollman
Superintentent


Olen tagasi töölähetuselt Ameerikasse, kus toimusid 4.-7. maini Eesti Sõprade kohtumine Kingsport’is (Tennessee) ja seejärel 10.-20. maini Ühinenud Metodisti kiriku peakonverents 
Portlandis (Oregoni osariigis USAs).

Eesti Sõprade kohtumise seekordseks võõrustajaks oli meile paljudele tuntud ja paljude poolt armastatud vend Harry Turner koos oma First Broad Street United Methodist Church-i vabatahtlikega Kingsport’is. Kogesime vastuvõtva koguduse erilist külalislahkust.

Eestit esindasid sõprade kokkusaamisel Regina Multram Lastekeskusest „Tähetorn”, Artur ja Valentina Põld Jõhvi kogudusest ja laagrist Giideon, Andrei Hinkonen Helsingi venekeelsest tööpunktist, Taavet Taimla Võru kogudusest (Taavet on hetkel õppimas Asbury Teoloogilises Seminaris), Meeli (EMKTS-ist) ja Üllas Tankler (GBGM-ist) ja mina. Täname Jumalat, et sõpradel on jätkuv huvi Eesti teenimistöö vastu ja üheks märgiks sellest on nende otsus korraldada 2017. a juunis Eesti Sõprade kohtumine Tallinnas. Kõigil Eesti esindajatel oli võimalus esitleda oma töövaldkonda ja rääkida sellest, mida Jumal on tegemas. Kohtumise tavapärase reedeõhtuse jumalateenistuse korjandus läks sel aastal EMK Kohtla-Järve koguduse hoone väljaostmiseks. Nimelt on Kohtla-Järve kogudus viimane vanadest kogudustest, kellel hetkel veel oma kogudusehoonet ei ole. Nimetatud teenistusel jutlustas EMK Reeküla sõpruskoguduse pastor Randy Tilts.

Edasi läks minu teekond läänerannikule, kus kogunesid juba pühapäeval, 8. mail keskkonverentside delegaadid, et osaleda orientatsioonil, mis juhatas sisse 10.-20. maini toimuva ÜMK peakonverentsi. Peakonverentsil toimuvast saad täpsemalt lugeda leheküljelt 8. Seekordseks peakonverentsi teemaks oli „Minge siis”, mis kutsus meid üles mõtlema ülesandele, mille Kristus meile suures misjonikäsus andis. Konverentsi käigus läkitati 16 maale teenima 11 riigi misjonärid, nende hulgas Külli Tõniste ja Douglas Childress, kes said nüüd ametlikult misjonäridena Eestisse lähetatud.

Viimaste peakonverentside üheks kuumemaks teemaks on olnud muudatusettepanekud kirikukorra seisukoha muutmiseks seksuaalsuse küsimuses. Üllatuslikult võttis aga konverentsi kulg teise pöörde, kui vaid 51,3% häälteenamusega otsustati toetada piiskoppide ettepanekut nimetatud vaidlustemaatika külmutada ja kutsuda kokku töögrupp, kes hakkab teemaga süvitsi tegelema. Töögrupi töö tulemusena peaks kokku kutsutama erakorraline ÜMK peakonverents kas 2018. või 2019. aastal just antud teema käsitlemiseks. Ühest küljest võiks öelda, et kirikukord selles küsimuses jäi muutmata. Teisest küljest aga on ilmselgelt näha, kui lõhestunud ÜMK tegelikult selles küsimuses on.

Peatselt koguneme Eesti Metodisti Kiriku aastakonverentsile 17.-19. juunil Tallinna metodisti kirikus. Aidaku meid Jumal ja hoidku Issand Jeesus Kristus meid oma tões!
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg