Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 

Koduteel 2/2016 - Toimetaja veerg

Toimtaja veerg

Taimi Pärna
Toimetaja


Suvi on osalt kenasti käes ja osalt alles algamas. Igal juhul päikest oleme sel aastal palju näinud ning kevade lõpp oli mõnusalt soe. Ka Jumala arm on tuntav me maal. Eriti võib seda kogeda noorte kristlaste olemises ja tegemistes – see kajastub nii noortenurgas kirjeldatud noorte loos, kui ka lastetöö lugudes ja tunnistustes.

Ometi maailmas on palju muutumas. Oleme pidanud enda jaoks läbi mõtlema suhtumised põgenikesse, pidevalt on arutelud omasooliste abielu-kooselu teemal ning praegu käivad taas ettevalmistused sügisesteks presidendivalimisteks. Ka ajakiri peab seekord kajastama metodisti kirikut puudutavaid sündmusi maailmast. Ühinenud Metodisti Kiriku (ÜMK) selleaastasel peakonverentsil kerkis üles küsimus kiriku suhtumisest seksuaalvähemustesse. Arutelu oli terav, kuid vähemalt seniks jääb ÜMK seisukoht selles küsimuses traditsiooniliselt konservatiivseks. Maailma mastaabis oli tähtis sündmus ka 7. aprillil toimunud paavst Franciscuse kohtumine metodistidega, kelle esindajad olid saabunud Metodisti Oikumeenilise esinduse avamisele Roomas.

Kirikuaastas on aga ikka traditsioonilised pühad ning meiegi kajastame neid. Pastor Priit Gregorios Tamme jutlus käsitleb kolmainupüha. Püneva uudisena saan lisada, et selle aasta ajakirjades tutvustab heebrea keele õpetaja ja raadiosaadete toimetaja Margit Prantsus meile usupühasid – seekord siis nädalatepüha ehk meie traditsioonis tähistatavat nelipüha.

Veel saab käesolevast Koduteelest lugeda kaht tunnistust noortelt inimes-telt, kes on tundnud oma elus tugevat Jumala juhtimist. Misjonär Mary kajastab oma kutsumuse lugu, aga ka esmatutvust Eestiga. Ning Mirjam jagab meiega oma elu pöördelist sündmust, kristlaseks saamise lugu.

Maailmas on palju muresid, aga nagu Jumala Sõna ütleb: Jumal on ustav.

*Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad... 5Ms 7:9*
Koduteel 2/2016
Toimetaja veerg
Toimtaja veerg
Superintendendilt
Metodismist maailmas
Jutlus
Jutlus kolmainupühaks
Mõtisklus
Postkaardil on oma lugu
Meilt ja mujalt
Paavst Franciscus tervitas metodiste
Tänukiri perenõustajatele
Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
Õnnitleme!
Raamatupood “Logos” on taas avatud
Emadepäeval Tallinna koguduses
Oh aastad, miks on teil nii kiire...
Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
Noortenurk
Minu kutsumuse lugu
Eelda suuri asju Jumalalt
Noored tunnistavad
Orjusest vabaks!
Lastetoost meil ja mujal
Lastekirik Pärnus
Tallinna koguduse pühapäeva-kooli töödest-tegemistest
Pühapäevakool Reekülas
Killukesi Tapa koguduse pühapäevakooli tegemistest
Rõõmuralli tõi taas kord kokku EMK erinevate koguduste pühapäevakoolide lapsed
Lastelaegas
Ära lase kurbust südamesse
Nõuandenurk
Internetisõltuvus
Kirikuelu
ÜMK peakonverentsil 2016
Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
Usupühad
Nädalate püha
Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
Hingehoid
Leia oma päevas vaikuse aeg